Mediazioni Apec

Få betalt för din skrotbil i Stenungsund

Få betalt för din skrotbil i Stenungsund

Tusentals kronor finns att tjäna vid val av bilskrot i Stenungsund. För några tiotals år tillbaka var det vanligt att skrota bilen med kostnad. Priset varierade beroende på bilmärket. Men Volvo, SAAB och Mercedes kunde lämnas in gratis hos de flesta demonteringsföretagen i Stenungsund. Dessa modeller var basen för många ombyggnader till EPA-traktorer. Så behovet av begagnade bildelar från bildelsbasen var stort. Intäkterna från dessa utgjorde också större delen av bilskrotens förtjänst. Det fanns bilmodeller som kostade betydligt mer än normalt. Och för att spara på skrotningskostnaden hamnade många som dumpade bilvrak ute i naturen. Spår av dessa miljöbrott kommer tyvärr att synas långt fram i tiden.

Idag kan alla skrota bilen i Stenungsund gratis om den är komplett. År 2007 utkom Naturvårdsverket med "Förordning om producentansvar". Det gav skarpa direktiv åt bilproducenterna, som består av importörer, tillverkare och försäljare. Bland annat tvingades utvalda auktoriserade bildemonteringar skrota kompletta uttjänta fordon upp till 3,5 ton totalvikt gratis. Detta medförde ett visst ekonomiskt avbräck. Men i gengäld blev de auktoriserade av Länsstyrelsen. Och det är endast dessa godkända företag som kan avregistrera ett fordon hos Transportstyrelsen.

Numera får ingen idka bilskrotning utan tillstånd från Länsstyrelsen. För tillsyn över verksamheterna har Naturvårdsförvaltningen det totala ansvaret. Vidare formulerades ett krav på återvinning i producentansvaret. Stena Metall som byggt upp ett rederi med hjälp av återvinning av skrot och lump blev huvudaktör i processen. Med en utvecklad fragmentering återvinnes bilvraken till över 95 % idag. Det betyder att den uttjänta bilen har ett helt annat värde än tidigare. Så skrota en komplett bil med kostnad kommer aldrig mer att bli aktuellt. Men det förutsätter att ägaren själv lämnar in den till en auktoriserad bildemontering i Stenungsund. Skrota bilen Stenungsund Att undersöka olika bilskrotars ersättningsnivåer kan bli mycket lönande.

Flertalet av fordon som skrotas är avställda med körförbud. Varken körning eller bogsering är tillåten. Därför måste bärgning och transport anlitas. Och nu kan både kostnads- och ansvarsfrågan bekymra ägaren. Han ansvarar enligt lag för bilen tills den är avregistrerad.
Skrotbilen är klassad som miljöfarligt avfall och får inte hanteras utan Länsstyrelsens tillstånd. Det gäller för den registrerade ägaren till fordonet att anlita en sådan godkänd bärgare. Och han måste tillse att anlitad transportör kan utfärda ett lagligt skrotningsintyg.

Många skrotbilar kommer på villovägar som illegal export. Genom falsarier vid hämtning kan detta lätt hända. Men en auktoriserad bärgare har ett tillstånd ställd på företagets organisationsnummer. Så en kontroll av detta bör göras före beställning av en hämtning.
I de flesta fall är det gratis och är inte transportsträckan för lång kan en ersättning erhållas. Så skrotning av bil i Stenungsund med kostnad bör endast bli aktuellt om den inte är komplett eller om avståndet till en auktoriserad bildemontering är lång. Det kan dock vara fördelaktigt att kontakta olika bilskrotar i Stenungsund. Även bilskrot i Kungälv och Orust bildemontering kan vara intressanta att höra med. Vissa betalar i dag över 2 000 kr vid inlämning.