Mediazioni Apec

Behöver du skrota bilen? Boka gratis hämtning för din bil

Behöver du skrota bilen? Boka gratis hämtning för din bil

Bilskrotars roll i återvinningsprocessen är betydande. Utan de inledande momenten sanering, demontering och hantering av miljöfarligt avfall skulle den inte fungera. Men vägen till dagens situation har varit lång och mödosam. Många av de gamla etablerade skrotarna har tvingats lägga ned sin verksamhet på grund av de hårda miljökrav som ställts av Naturvårdsverket.

Vid sekelskiftet var bildemontering inriktad att mot betalning ta emot uttjänta bilar för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Skrotbilarna demonterades i syfte att sälja begagnade bildelar för återanvändning. Trots att det under vissa år utbetalades skrotningspremier dumpades många skrotbilar i naturen. Bilskrot Göteborg Angered
Naturvårdsverket formulerade om sina förordningar 2007. Bilproducenterna, som i huvudsak består av biltillverkare, importörer och försäljare fick skarpa direktiv genom SFS 2007/185. Och detsamma gällde för bilskrotar via SFS 2007/186. Det första målet för återvinning sattes till 85 % av bilens vikt. De olika sorterade materialen skulle återföras till produktionsleden. Ett antal auktoriserade bilskrotar utsågs. Dessa tvingades att ta emot och skrota bilen gratis om den är komplett.

Ingen skulle ha mer än max 50 km till närmaste auktoriserad bildemontering eller inlämningsställe. För skrotföretagens roll i återvinningsprocessen beskrev den nya bilskrotningsförordningen krav på hur de olika miljöfarliga avfallen måste hanteras och lagras. Miljövårdsförvaltningen tillskrevs ansvar för övervakning och kontroll. Men kraven blev allt för tuffa för många bilskrotar. De lade ned eller ändrade sina verksamheter. Även bärgare och transportörer berördes av direktiven. All transport med skrotbilar krävde ett tillstånd från Länsstyrelsen. Och det medförde ett avbräck för företag som arbetade med hämta skrotbilar. Alla förordningar gäller fortfarande med kontinuerliga uppdateringar. Men trots den nya inriktningen mot återvinning demonterar de flesta bilskrotar även delar som säljs för återanvändning. Många av dessa bildemonteringarna har förenats på den begagnade bildelsmarknaden genom olika onlineföretag. Där säljer dom begagnade bildelar genom t. ex. Bildelsbasen, som är den mest dominerande aktören.

Trots bilskrotars roll i återvinningsprocessen har Stena Metall varit tongivande. Sedan mer än ett halvt sekel har företaget erfarenhet av återvinning av avfall och lump. Att bryta ner och sortera de olika ämnena för återanvändning inom tillverkningsindustrin har krävt ett intensivt utvecklingsarbete. Efter sanering, demontering och pressning hos en bildemontering sänds skrotet till en återvinningscentral för fragmentering. Hela processen visas på YouTube av Stena Metall. Välj "Så fungerar en fragmenteringsanläggning" så spelas hela förloppet upp. Idag återvinnes mer än 95 % av bilens vikt. Och utvecklingsarbetet mot 100% pågår. En amerikansk utredning pekar på en framtida möjlighet att utvinna guld ur bilvraken. Men då talar man om mycket mindre enheter än procent.